హై కోర్టు ను ఆశ్రయించిన SSC 2022 పరీక్షల్లో సస్పెన్షన్ అయిన టీచర్స్ కి క్యాటగిరి 4 స్కూళ్లలో Postings ఇవ్వాలని, 5 సంవత్సరాలు పాటు వారిని ఇన్విజిలేషన్ మరియు స్పాట్ వాల్యూషన్ విధులకు వినియోగించవద్దని నేడు గౌ|| CSEAP వారి ఆర్డర్స్

 హై కోర్టు ను ఆశ్రయించిన  SSC 2022 పరీక్షల్లో సస్పెన్షన్ అయిన టీచర్స్ కి క్యాటగిరి 4  స్కూళ్లలో Postings ఇవ్వాలని, 5 సంవత్సరాలు పాటు వారిని ఇన్విజిలేషన్ మరియు స్పాట్ వాల్యూషన్ విధులకు వినియోగించవద్దని నేడు గౌ|| CSEAP వారి ఆర్డర్స్No comments

Powered by Blogger.