ఉపాధ్యాయ బదిలీలకు దరఖాస్తు గడువును డిసెంబర్ 18 వరకు పెంచినట్లు ధృవీకరిస్తూ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసిన కర్నూలు డీఈవో

 ఉపాధ్యాయ బదిలీలకు దరఖాస్తు గడువును  డిసెంబర్ 18 వరకు పెంచినట్లు ధృవీకరిస్తూ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసిన కర్నూలు డీఈవో
No comments

Powered by Blogger.